POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE – SC FLODOR TRANSCOM SRL

SC FLODOR TRANSCOM SRL cu sediul social în Oradea, str Ciheiului, nr. 67, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J5/572/08.02.1994 cod fiscal 5226824, proprietar şi administrator al https://www.flodortranscom.ro/, respectă dispoziţiile legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal în desfăşurarea întregii sale activităţi şi acordă respect, încredere şi confidenţialitate, oferind securitate tuturor informaţiilor cu caracter personal colectate pe site-ul nostru.

FLODOR TRANSCOM ține la confidențialitatea informațiilor vizitatorilor site-ului https://www.flodortranscom.ro/ și a persoanelor ale căror informații personale le primește prin utilizarea depunerilor de cereri, formulare și a alte servicii conexe.

Această politică de confidențialitate explică modul în care Societatea colectează și procesează informațiile personale prin intermediul site-ului și nu numai, în desfășurarea activităților sale privind operarea și livrarea serviciilor și a produselor asigurându-vă totdată că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

Prin furnizarea informațiilor personale pe site-ul SC Flodor Transcom SRL, sunteți de acord cu practicile de manipulare a informațiilor descrise în această politică de confidențialitate. Vă încurajăm să citiți secțiunea intitulată “Drepturile dumneavoastră” de mai jos, pentru a înțelege alegerile pe care le aveți cu privire la informațiile dumneavoastră personale.

Pentru a facilita parcurgerea documentului, am inclus la sfârșitul acestei note un glosar care explică principalele noțiuni folosite (e.g. “date cu caracter personal”, “prelucrare”, etc.).
 
DATELE NOASTRE DE CONTACT:

Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări cu privire la orice informaţii din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi oricând responsabilul nostru cu protecţia datelor. În funcție de preferințele dumneavoastră, ne puteți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos:

Denumire completă:  SC FLODOR TRANSCOM SRL

Număr de telefon: 0259.411.174
Adresă de email: gdpr@flodortranscom.ro
 
RESPECTAREA PRINCIPIILOR PRELUCRĂRII:
 1. Flodor Transcom, în activitatea să de prelucrare a datelor cu caracter personal, se supune întotdeauna următoarelor principii:
 2. Toate datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoană vizată („legalitate, echitate și transparență”);
 3. Datele personale sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”);
 4. Toate datele personale sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
 5. Ne asigurăm că datele dumneavoastră sunt exacte și, în cazul în care este necesar, le actualiză; luăm toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”);
 6. Datele dumneavoastră personale nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar („limitări legate de stocare”);
 7. Securitatea adecvată a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”);
 8. Prelucrarea are loc în concordanță cu respectarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată;
 9. Datele dumneavoastră nu sunt transferate în afară Spațiului Economic European, decât în cazul în care teritoriul/țara unde urmează a fi transferate asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM:

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră, pe care ni le transmiteți în mod voluntar, date tehnice colectate de la toți utilizatorii site-ului, informații colectate prin intermediul serviciilor noastre, informații pe care le colectăm de la terțe părți, care au permisiunea de a face schimb de informații cu noi și includ următoarele categorii de date:

 1. Detalii personale: nume; prenume; sex; dată naşterii/ vârsta; cetăţenie; adresă de domiciliu / reşedinţă, număr de telefon mobil/fix, număr de fax; adresă de e-mail, CNP, restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv dată emiterii, dată expirării actului, locul naşterii),
 2. Date privind imaginea: date de geolocalizare, imagini/înregistrări video, (în incintele noastre unde avem instalate camere CCTV de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin semne la vedere);
 3. Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către noi, datele transmise prin e-mail sau o scrisoare, solicitarea unei oferte, sau alte evidențe ale unui contact cu noi;
 4. Date referitoare la plată: adresă de facturare, numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră dacă altcineva a efectuat plata unei facturi în numele și pentru dumneavoastră); dată de la care cardul bancar este valabil; dată expirării cardului bancar, cod client;
 5. Opinii şi viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice;

Vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal obișnuite atunci când, de exemplu:

 1. Ne vizitați la sediul nostru, ne transmiteți CV-uri sau cereri de angajare;
 2. Ne transmiteți o solicitare de colaborare sau un răspuns la solicitarea de colaborare;
 3. Solicitați/cumpărați sau utilizați oricare din serviciile/produsele noastre;
 4. În vederea încheierii/executării unui contract;
 5. Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;
 6. Ne contactați prin diverse canale pentru a solicită informații în legătură cu serviciile noastre; de ex. atunci când alegeți să le oferiți prin intermediul site-ului https://www.flodortranscom.ro/ inclusiv atunci când ne trimiteți un e-mail care pune o întrebare – acesta se înregistrează pentru a vă răspunde solicitării;
 7. Vizitați sau navigați pe site-ul nostru;
 8. În situația în care transmitem astfel de date unor terți furnizori sau colaboratori ai noștri, în măsura în care avem temeiuri legale, de exemplu: avocați, consultanți, contabili, etc.;
 9. Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice;
 10. Primim și înregistrăm în mod automat informațiile din jurnalele de server din browser-ul dumneavoastră, atunci când utilizați site-ul https://www.flodortranscom.ro/ Putem folosi o varietate de metode, inclusiv “cookie-uri” pentru a colecta aceste informații. Informațiile pe care le putem colecta prin aceste metode automatizate pot include, de exemplu, adresa dvs. de IP, tipul de browser utilizat, conținutul și paginile pe care le accesați pe site-ul nostru, durata și frecvența vizitelor dvs. pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru – a se vedea secțiunea de Cookie-uri de mai jos.
Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, nu faceți obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONALScopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt următoarele:

 1. Pentru prestarea serviciilor noastre. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt folosite pentru a ne derula activitatea, pentru a da curs cererilor formulate de autoritățile competențe care ne supraveghează și reglementează activitatea.
 2. Facturare și relațîi cu clienții. Pentru a vă factură achiziționarea serviciilor noastre, pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ați furnizat sunt eronate, pe cale să expire sau nu putem încasa plata, pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea în legătură cu serviciile noastre;
 3. Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţîi şi IT (tehnologia informaţiei). Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii; gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT, emiterea de rapoarte către instituțiile abilitate sau repararea unor erori de sistem;
 4. Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale. Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, securitate, raportare, ţinerea evidenţelor și a altor obligațîi pe care legislația ni le impune.
 5. Îmbunătăţirea serviciilor. Identificarea potenţialelor probleme cu privire la serviciile noastre în vederea îmbunătățirii acestora, soluţionarea sesizărilor/reclamațiilor dumneavoastră înregistrate pe site-ul Societățîi https://www.flodortranscom.ro/,- gestionarea corespondenței uzuale cu partenerii contractuali etc., controlul accesului vizitatorilor în sediul Societății;
 6. Supravegherea spațiilor conform dispozițiilor legale. Sistemele CCTV montate pentru supravegherea spațiilor aferente căilor de acces, zonelor cu valori, pentru pază și protecția bunurilor și personalului aflat în acele spații, etc.

  TEMEIURILE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Flodor Transcom va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal obișnuite în considerarea cel puțîn a unuia din următoarele temeiuri:

 1. Consimțământul – în cazul în care nu se aplică vreun alt temei de legalitate al prelucrării prevăzut mai jos, Societatea obține întotdeauna consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
 2. Încheierea/executarea unui contract – prelucrarea este necesară pentru executarea de către Societate a unui contract la care persoană vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. De exemplu în vederea inițierii discuțiilor cu privire la costurile și tipurile de servicii solicitate, pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră.
 3. Obligație legală – prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligațîi legale care îi revine Societății. De exemplu cerințe contabile și fiscale care fac obiectul unor politici interne stricte cum ar fi perioada de păstrare a documentelor fiscale/contabile. Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare a dosarelor privind serviciile prestate, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice la cerere, anumite informaţii, sau a altor obligaţii legale.
 4. Interes legitim – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate. De exemplu în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră pentru menținerea securitățîi rețelei, îmbunătățirea serviciilor noastre.
 5. Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță. În situația în care între dumneavoastră și noi apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.CUI TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Că regulă generală, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizaţîi sau persoane din orice ţară (inclusiv România). În anumite situații însă, este posibil să divulgăm datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.

Încercăm însă să fim cât de transparenți și specifici cu puțînță, iar în continuare vom prezența categoriile de astfel de destinatari:

 1. Autorități competențe, firme de contabilitate și audit, avocați, resurse umane, parteneri contractuali, furnizori de servicii etc. Ori de câte ori facem acest lucru, ne asigurăm că există o justificare temeinică, că vom transmite doar datele strict necesare pentru realizarea scopului transmiterii și vom încerca să ne asigurăm că destinatarul asigură un standard înalt de protecție a datelor cu caracter personal.

În cazul activităților de prelucrare a datelor făcute de un terț prestator/furnizor/partener/intermediar pentru Societate în baza unui contract de prestări servicii de orice tip încheiat între SC Flodor Transcom SRL și terțul respectiv (care are calitatea de procesator al datelor cu caracter personal din punct de vedere al GDPR), aceste contracte se încheie în scris și includ o serie de clauze specifice, prin care terțîi respectivi oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în GDPR și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate.

 1. Destinatari pentru care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens sau persoane care pot demonstra că deţîn autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;
 2. Orice persoană, agenție, executor judecătoresc sau instanță relevantă din România – în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru;
 3. În cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvoltă activitatea comercială, de exemplu în cazul în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părțile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre), situaţie în care datele personale deţinute de noi vor constitui unul dintre activele transferate – în această situația potențialii achizitori vor fi ținuți de o obligație de confidențialitate.

 CÂT TIMP ȘI CUM PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât ne sunt necesare sau cât prevede legislația în vigoare.

Datele dumneavoastră care sunt necesare în scopuri legate de prestarea serviciilor noastre vor fi stocate pe o durata de 3 ani de la încetarea contractului de prestări servicii încheiat cu Societatea.

Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioada de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea.

Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securitățîi bunurilor și persoanelor se vor stoca pe o perioadă de 30 de zile calendaristice în conformitate cu legislația în vigoare.

Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar pentru prelucrarea datelor în scopurile amintite mai sus.

Cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel și a celor exemplificate mai sus, de regulă vom prelucra datele dumneavoastră pe durata existenței unui contract între dumneavoastră și SC Flodor Transcom SRL plus o perioadă de 3 ani de la încetarea acestuia.

Depunem eforturi pentru a ne asigura că datele sunt păstrate în siguranță. Pentru stocarea datelor dumneavoastră în format electronic, folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate în arhivarea electronică.

Ne străduim să utilizăm măsuri organizaţionale, tehnice şi administrative rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal în cadrul Societățîi noastre.

Pentru această, am adoptat inclusiv politici dedicate privind măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora.

În măsura în care este posibil, vom anonimiza datele care nu ne mai sunt necesare într-o manieră care să nu permită identificarea persoanelor vizate sau aplicăm pseudonimizarea pentru a limita riscurile cu privire la datele personale prelucrate.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ŞI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

Tratăm cu seriozitate și implicare deplină drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră. Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

1. Dreptul de a fi informat. În momentul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la dumneavoastră sau obținute dintr-o altă sursă, avem obligația de vă informa cu privire la scopul utilizării acestor date și la drepturile pe care le aveți.

2. Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a solicită informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursă din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect, și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicități mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

3. Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt corecte.

4. Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. SC Flodor Transcom SRL urmărește să prelucreze și să păstreze datele dumneavoastră doar atât timp cât acest lucru este necesar. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, și dacă:

 • datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • vă opuneți prelucrării din motive legate de situația dumneavostră particulară;
 • datele dumneavostră au fost prelucrate ilegal;
 • datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine;
 • cu excepția cazului în care datele dumneavoastră sunt necesare în continuare:
 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 • pentru a ne conformă unei obligații legale pe care o avem;
 • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Pentru a exercită unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: Totodată, la sediul nostru sunt disponibile și formulare imprimate pe care le puteți completă pentru a solicită exercitarea unuia sau a mai multor dintre drepturile de mai sus.

Vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastră în termen de  o lună de zile, perioadă care poate fi prelungită cu două luni din cauza unor motive specifice legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

In anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acordă accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.

În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

COOKIE-URI

Un cookie este un șir de informații pe care un site web le stochează pe device-ul unui vizitator și pe care browser-ul vizitatorului le oferă site-ului de fiecare dată când vizitatorul se întoarce. Deoarece browser-ul oferă aceste informații cookie site-ului la fiecare vizită, cookie-urile servesc că un fel de etichetă care permite unui site să „recunoască” un browser atunci când revine pe site. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie

Cookie-urile stochează informații despre activitățile dvs. pe un site web sau pe o altă platformă. De exemplu, modulele cookie pot stoca informațiile despre sesiune pentru a vă conecta ușor la un site web sau la altă platformă pe care ați vizitat-o anterior.

Informațiile pe care le putem colecta cu aceste metode automate pot include, de exemplu, adresa IP, codul de utilizator, tipul de browser, tipul de sistem, conținutul și paginile pe care le accesați pe site-urile sau serviciile noastre, frecvența și durata vizitelor dumneavoastră pe site.

Site-ul Societății, https://www.flodortranscom.ro/, utilizează module cookie pentru a menține autentificarea validă timp îndelungat, pentru a reține preferințele de navigare și utilizare ale site-ului, a monitoriza numărul total de vizitatori și paginile vizualizate, pentru a administra, utiliza și îmbunătăți site-ul și celelalte servicii și sisteme ale Societății și pentru a furniza servicii și conținut care vă sunt adaptate.

În cazul în care ați fost de acord cu includerea modulelor cookie în browserul dumneavoastră prin intermediul banner-ului de pe prima pagină de pornire a site-ului web, vă rugăm să țineți cont de faptul că acceptul dumneavoastră poate fi retras oricând doriți. Browserele actuale (navigatoarele web) oferă posibilitatea de a seta/dezactiva cookie-urile. Pentru a face acest lucru, în general, se accesează rubrica Opțiuni (Options) sau Preferințe (Preferences).

Cu toate acestea, dacă nu acceptați cookie-urile, este posibil să nu puteți utiliza toate porțiunile site-ului nostru sau toate funcționalitățile acestuia.

Rețineți că dezactivarea acestor tehnologii poate interfera cu performanța și caracteristicile serviciilor oferite.

MODIFICAREA ȘI ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
Ne rezervăm dreptul de a ne modifică, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifică prezența notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezența notă de informare.